آموزش:

از پیاده سازی یک رویه جدید در یک سازمان کوچک تا استفاده از بزرگترین تجهیزات در صنایع، برای دستیابی به بهترین کارایی ، آمورش یک عامل حیاتی و ضروریست. افراد اموزش دیده باعث آشکار شدن پتانسیل نهفته سازمان می گردد و مدیران نیز درک بهتری از کارای افراد خود خواهند داشت.
آموزش باعت آشکار سازی پتانسیل های نهفته افراد و سازمان می گردد.
راپکو با بیش یک دهه تجربه ، تکیه بر دانش تیم فنی و بکار گیری از به روز ترین ابزار و متد از آموزش همراه با انتقال تجربه، به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات آموزشی در زمینه بسته بندی ، انتقال مواد و سیستم های پایش آلاینده های هوای محیطی شناخته می شود.