تعمیر و نگهداری:

افزایش تولید، بهینه سازی فرآیندها، کاهش هزینه ها و … عواملی هستند که با ارائه و راهکارهای به روز و مناسب  در زمینه نگهداری و تعمیرات باعث ثبات اقتصادی و حیات پایدار یک صنعت می گردند .
ما گوش می دهیم، می پرسیم و مشتری را به چالش می کشیم تا بهترین و کارآمدترین راه حل را ارائه دهیم.
راپکو با رویکردی متفاوت بهترین و کامل ترین خدمات را در زمینه سرویس های نگهداری و تعمیرات ارائه می دهد.