خدمات فنی:

یافتن بهترین راهکار فنی همیشه برای صنایع مختلف با زمینه فعالیت های متفاوت چالش برانگیز بوده است. بررسی تخصصی و فنی شرایط موجود، با در نظر گرفتن تمام جوانب و ارائه بهترین راهکار ، به یک راهنمای با تجریبه و آگاه به موضوع نیاز دارد.
راپکو با تکیه بر تیم فنی خود و ارائه خدمات فنی متمایز از ابتدا تا رسیدن به بهترین راه حل در کنار شما خواهد بود.
راپکو با بهره گیری از تیم فنی مجرب ، با ذهنیتی متفاوت و خلاقانه، عملی ترین و پایدارترین راهکار را با توجه به شرایط موجود ارائه می نمایند. تیم فنی ما با درک ارزشمند بودن فعالیت شما، از ابتدا تا رسیدن به هدف نهایی در کنار شما خواهد بود.

ارائه دهنده:

  • مشاوره فنی
  • طراحی پیشرفته
  • تهیه مدارک فنی
  • نصب و زاه اندازی
  • نگهداری و تعمیرات